6/25/2011

วิธีตั้ง Axapta ให้เป็นช่องที่ต้องการข้อมูลเป็นค่าว่างไม่ได้

1. หาฟิวล์ที่ต้องการแก้ไข
2. แก้ไขที่ DataSoureer
3. เลือกชื่อ ฟิลว์ที่ต้องการ Properties
4. กำหนด Mandtory เป็น Yes
เสร็จ

No comments:

Post a Comment