6/29/2011

ต้องการเอา grub4dos ออก

อาการนี้แก้ได้ไม่ยากนะครับ

grub4dos จะไปฝั่งส่วนบูทไว้ที่ mbr

เคลีย์ mbr ที่ฮาร์ดดิสก็หายแล้วครับ


ใช้แผ่น Hiren บูทเข้าไปแล้วเลือกหัวข้อ MBR Tool (อยู่หน้า 2)

เลือกข้อ 1 MBR Work

เข้าโปรแกรมได้แล้วเลือกข้อ 7 (ถ้าเครื่องมีฮาร์ดดิสหลายตัว ให้เลือก ฮาร์ดดิสที่จะทำ MBR ให้ถูกตัว)
เลือกข้อ 5 ติดตั้ง MBR Standard (ของวินโดส์)
เลือกชนิด MBR เป็นของ วินโดส์ XP
เลือกตกลง แล้วก็ออกจากโปรแกรม


ทดลองบูทเครื่องใหม่... หายแน่

No comments:

Post a Comment