6/29/2011

Import ITEM เข้า Table

Table ที่ต้องเอาเข้า 3 อันคือ Item แต่อันอื่นส่วนมากจะเอาเข้าทีละ Table
ประกอบด้วย
- InventTable
- Inventitemlocation
- InventTableModule อันนี้เอาเข้า 3 รอบ ตรง Model Type จะประกอบด้วย ค่า ส่วนที่เป็นเงิน ให้เอา , คั้นระหว่างหลักออก ไม่งั่นจะไม่เข้า
Invent = 0
Purh = 1
Sales = 2
ทำการเตรียมไฟล์ให้เรียบร้อยถ้าไม่มีให้ไปดูที่ baseEnum ว่าแต่ละค่ามีอะไรค่อยใส่เป็นตัวเลข
เช่น itemtype มี ถ้าจะเอา item ก็ใส่เลข 0 เป็นต้น แต่ถ้าจะเอา bom ก็ใส่เลขอื่น

ตัวอย่างไฟล์

1. ต้องมีไฟล์ข้อมูลก่อนเซฟมาจาก จาก Cal เป็นนามสกุล .CSV เตรียมข้อมูลให้พร้อมถ้าเอาเข้าหลาย Table ก็ให้เตรียมไว้หลาย ๆ ไฟล์เลย
ดูตัวแบ่ง ปกติจะใช้ , และ " เป็นต้น
2.เข้าไปที่ Axapta ---> Administrator ---> Periodic --->Data export/Import ----> Definition groups ตามรูป


3. เลือก Groups ที่ต้องการ แล้วก็เลือก Table Setup

 4.สำคัญมากก็ตรงนี้และเอาข้อมูลเข้าเลือกเป็น Import ห้ามเลือกอันอื่นเด็ดขาดเดียวข้อมูลหลายนะครับ แล้วก็เลือกไฟล์ที่ได้มาจากข้อ 1

 5. ดูที่ Tab Geneler ดูว่าเอาอะไรขั้นข้อมูลในข้อ 1 ดังรูป
 6. และก็ Privew ดูในแท็บสุดท้ายว่าข้อมูลที่เอาเข้าตรงกับ File ข้อมูลถูกต้องไหม แล้วก็ปิดออก
7. มาที่เมนูแรก เมื่อตรวจสอบทุกอย่าง โอเคแล้ว อย่าลือตามข้อ 4 เสร็จแล้วก็คลิก Import แล้วก็รอถ้าไม่มีปัญหาอะไรมันจะแจ้งว่าเพิ่มอะไรไปบ้างกี่รายการประมาณนั้น

No comments:

Post a Comment