6/27/2011

การแก้ไขเมื่อโดน Virus แล้วเข้าระบบ NetWork ไม่ได้

หลายเครื่องคงประสบกับปัญหาตอนนี้คือ เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วไม่สามารถเข้าใช้งาน My Network ได้ก็เนื่องจากตอนนี้มีไวรัสที่กำลังระบาดหนักถึงหนักมา มันจะไปปิด Service ของ Windows ที่ชื่อว่า Net logon มันเลยเข้าใช้งาน My Network ไม่ได้ วิธีแก้ไข ทำตามขั้นตอนนี้เลยครับ

1. คลิ๊กขวาที่ My Computer -----> Manage ดังรูป

2. คลิีกแต่เครื่องหมาย + หน้า Services and applications ------->Services-------->ด้านขวาหา Services ที่ชื่อว่า Net Logon ดังรูป3. ดับเบิ้ลคลิ๊ก Service Net Logon ขึ้นมา กด Stop------->แล้วกด Start อีกที --------> แล้วก็ OK เป็นอันเสร็จสินดังรูป4. อันนี้คือเครื่องเราสามารถเข้าใช้ ระบบ Network ได้แต่เครื่องอื่นยังเข้าเครื่องเราไม่ได้ต้องทำการ Restart เครื่องก่อนจึงจะมีชื่อเราใน
My Network

No comments:

Post a Comment