7/03/2011

วิธีทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เวลาเปิืดเครื่องโหลดเร็วขึ้น

         บางครั้งเครื่องคอมมีการติดตั้งโปรแกรมไว้่มาก เวลาเปิดเครื่องอาจทำให้มีการโหลดช้า เปิดเครื่องไม่ทันใจ มีวิธีทำให้โหลดเร็วขึ้น
 ใ้ห้ไปที่ start แล้วไปที่ปุ่ม ตามภาพที่ 1  แล้วให้กด ไปที่ปุ่ม Run แล้วจะปรากฏภาพที่ 2

 เมื่อปรากฏภาพดังภาพที่ 2 แล้ว ก็ให้พิมพ์ คำว่า msconfig แล้วกดปุ่ม Ok แล้วจะปรากฏภาพ ที่ 3
 เมื่อปรกกฏภาพที่ 3 ให้เลื่อนเม้าส์ไปที่ ปุ่ม Startup ตามภาพที่ 3 ที่ลูกศรชี้อยู่  เมื่อกดปุ่ม Startup แล้วจะปรากฏภาพที่ 4
ภาพที่ 4 วิธีขั้นสุดท้าย คือ ให้ติกช่องที่ไม่ต้องการรันออก หรือโปรแกรมที่ไม่จำเป็นต้องการรัน อย่างเช่นโปรแกรม Acd see,power dvd,winampa, เป็นต้น  เมื่อติกโปรแกรมที่ไม่จำเป็นต้องรันออก เวลาเปิดเครื่องคอมก็จะทำให้เครื่องเปิดหรือโหลดเร็วขึ้น 

** พวกที่เป็นไฟล์ run อยู่ที่ system  windows32 ไม่ต้องเอาออกน่ะครับเป็นไฟล์ระบบ
 

No comments:

Post a Comment