7/03/2011

โค๊ดทำให้ภาพเลื่อนขึ้นบนแล้วลงล่างสลับกันและซ้ายขวาว

โค๊ดทำให้ภาพเลื่อนขึ้นบนแล้วลงล่างสลับกัน


 

เลื่อนขึ้นลง

 <marquee behavior="alternate" direction="up" height="100" scrollamount="2" width="350">  วางโค๊ดภาพตรงนี้</marquee>  

 

เลื่อนซ้ายขวา

 <marquee behavior="alternate" scrollamount="2">วางข้อมูลโค๊ดภาพตรงนี้</marquee>  

ความหมายของคำสั่ง
marquee  คือ กำหนดให้วิ่ง
alternate  คือ ไปซ้ายขวา หรือสลับกัน
scrollamount  คือ กำหนดความเร็ว


No comments:

Post a Comment