7/07/2011

Excel Column และ Row และ OpenOffice หายแก้ยังไง

Excel Column และ Row หายแก้ยังไง
ปกติ

แต่วันนี้มันหายไป

แก้โดย
1.เข้าไปที่ เมนู Tools เลือก Option ตามรูป
  2. ที่ Tab View คลิ๊กเลือก Row & Column headers แล้วก็ Ok ตามรูป
 แล้วก็ OK เป็นอัน จบ ครับ

สำหรับ LibreOffice หรือ OpenOffice แก้ไขคล้าย ๆ กันครับ ดังนี้
  1. เข้าไปที่ เมนู Tools ----> Options ตามรูป


2.  เลือก Tab ซ้ายมือเป็น LibreOffice Calc แล้วเลือก View แล้วก็ติ๊กถูกหน้า Column&row headers ตามรูป
 เป็นอันเสร็จครับ

No comments:

Post a Comment