10/06/2011

Ubuntu : Clear คำสั่งที่เคยพิมพ์ใน Terminal

การ Clear คำสั่งที่เคยพิมพ์ใน Terminal ทำได้โดยใช้คำสั่ง
history -c

ใช้กรณีที่ไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าเราพิมพ์คำสั่งอะไรไปบ้าง หรือ ใช้กรณีที่เผลอพิมพ์รหัสผ่านเข้าไป

No comments:

Post a Comment