12/15/2011

ร้านขายของเก่า Jiraporn

การใช้เบื่องต้น
- ใช้งาน Login เชื่อ เฮีย รหัส 13
- เมนู บันทึกการซื้อ
- คีย์ข้อมูลในช่องด้านล่าง OK
- เพิ่มไปเรื่อย ๆ  เมื่อหมดรายการ กด เครื่องหมาย +
- เครื่องจะบันทึกข้อมูลและพิมพ์รายการ

//////////////////////////////////////////////////////////////////

การติดตั้งโปรแกรม
1. Copy ฐานข้อมูลไว้ก่อนเสมอ ที่เครื่องจะอยู่ที่ D: Data ชื่อว่า Rebiz28.mdb
2. Copy ไฟลทั้งหมดไว้
หรือ DownLoad ที่ http://www.mediafire.com/?vb27jmbnryu3e5d
3. ติดตั้งไฟล์ Setup อยู่ที่ RECYCLEBIZ3\SETUP DEMO\Setup เพื่อเอาไฟล์ที่ต้องการลงเครื่อง
4. Copy ไฟล์ ตาม ข้อ 2 หรือที่แตก ชื่อ Program ไว้ที่ Drive ที่ต้องการ
5. Copy ฐานข้อมูล ใน ข้อ 1. ลงใน ข้อ 4.
6. แก้ไฟล์ Config.ini ใน โฟล์เดอร ข้อ 4. ที่ให้ชี้ไปที่ ฐานข้อมูลให้ถูกต้อง
ที่ Server="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\DATA\Rebiz28.mdb;Persist Security Info=False"  เป็นต้น หรือผ่าน Share เช่น Server="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=\\Jiraporn\DATA\Rebiz28.mdb;Persist Security Info=False"  เป็นต้น

หากไม่ได้ ต้อง Copy ฐานข้อมูลไว้ก่อน เสมอ
- Ghost windows กลับ
- Ghost กล้องวงจรปิดด้วย

//////////////////////////////////////////////////////////////////

เพิ่มเติม โปรแกรม ช่างNo comments:

Post a Comment