1/20/2012

แก้ปัญหา Firefox (Ubuntu) ปิดตัวเอง ... firefox ชอบรีสตาร์ท

               ดิสโทรอูบุนตูระยะหลังๆ ผู้ใช้หลายๆท่านอาจจะเจอปัญหาไฟร์ฟอกซ์ปิดตัวเองบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเมื่อใช้โลแคลภาษาไทย และที่ผ่านมาเราก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการแนะนำให้ปิดฟังค์ชั่นเมนูภาษาไทย แต่บางครั้งไม่ได้เลือกใช้ภาษาไทยก็ยังมีการปิดตัวเองอยู่กับเว็บบางเว็บ เช่น Youtube, Facebook ...
               ปัจจุบัน Ubuntu 10.10 อาการปิดตัวเองดังกล่าวของไฟร์ฟอกซ์ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ อาจจะดูหนักกว่าเดิมเสียอีก และถ้ายังหาสาเหตุความผิดปกติไม่พบ ก็คงจะกลายเป็นบั๊กถาวรไปเรื่อยๆ ผู้เขียนมีโอกาสนั่งไล่ดูปัญหามาจากสาเหตุใด จนกระทั่งพบสาเหตุของต้นตอ เพื่อความมั่นใจจึงได้แอบนำการแก้ปัญหาไปใส่ในไฟร์ฟอกซ์ของ KPE 10.11beta ทดสอบใช้งานดู และผู้เขียนลองสอบถามผู้ใช้งาน KPE รุ่นดังกล่าวว่าไฟร์ฟอกซ์มีความผิดปกติหรือไม่ และได้รับคำตอบว่า "ใช้งานได้ปกติดี" ...
บทสรุปของการสาเหตุการปิดตัวเองของไฟร์ฟอกซ์ เกิดจากระบบการตรวจสอบ spell ในตัวไฟร์ฟอกซ์ ซึ่งเข้าใจว่าคงตรวจสอบการ spell จากโลแคลท้องถิ่นของผู้ใช้งาน วิธีการแก้ปัญหากระทำด้วยการกำหนดค่าคงที่ให้กับไฟร์ฟอกซ์ และคาดว่าเป็นปัญหาเฉพาะไฟร์ฟอกซ์ของอูบุนตูเท่านั้น เพราะผู้เขียนลองนำไฟร์ฟอกซ์จากต้นน้ำมาลองใช้งานก็ไม่พบปัญหาความผิดปกติ ใดๆ ผู้เขียนเดาว่าน่าจะเกิดจากการที่อูบุนตูนำไฟร์ฟอกซ์มาแพตช์ค่าบางอย่าง สำหรับดิสโทรตัวเอง และเป็นเหตุให้เกิดผลข้างเคียงดังกล่าว ...
                วิธีการแก้ไขทำได้ดังนี้ เรียกโปรแกรมไฟร์ฟอกซ์ขึ้นมา พิมพ์ about:config ลงใน url address bar จากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า spellchecker.dictionary ด้านล่างจะแสดงค่าของตัวแปรดังกล่าวขึ้นมา ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกที่ตัวแปรดังกล่าว จะมีกล่องแสดงค่าขึ้นมาให้แก้ไข ให้กรอกค่าดังนี้ลงไป en-US ดูภาพประกอบ ...
กรณีค้นหาตัวแปรดังกล่าวไม่พบ ก็ให้สร้างขึ้นใหม่เอง ด้วยการคลิกขวาที่พื้นที่ว่าง จะมีเมนูขึ้นมา ให้เลือกหัวข้อ New > String จะปรากฏกล่องข้อความ New string value กรอก >spellchecker.dictionary กดปุ่ม OK จะปรากฏกล่องข้อความ Enter string value กรอก en-US กดปุ่ม OK ...
......................................................
วันนี้ (2/11/10) ค้นวิธีแก้ไขอีกวิธี คือการปิดการฟังค์ชั่น spell และเกี่ยวพันโดยตรงกับแก้ไขวิธีแรก วิธีการแก้ไขทำได้ดังนี้ เรียกโปรแกรมไฟร์ฟอกซ์ขึ้นมา พิมพ์ about:config ลงใน url address bar จากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า layout.spellcheckDefault ด้านล่างจะแสดงค่าของตัวแปรดังกล่าวขึ้นมา ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกที่ตัวแปรดังกล่าว จะมีกล่องแสดงค่าปริยายคือ 1 (เปิดฟังค์ชั่น) ให้เปลี่ยนค่าดังนี้ลงไป 0 (ปิดฟังค์ชั่น) ดูภาพประกอบ ...


ขอบคุณ http://www.playoss.com/node/81

No comments:

Post a Comment