5/09/2012

การลบไฟล์ และ ไดเรกทอรี บน ubuntu (remove file and directory on Ubuntu...rm command)


#ลบไฟล์

rm ชื่อไฟล์
rm -i ชื่อไฟล์
rm -f ชื่อไฟล์

#ไดเรกทอรี แบบทั้งหมดหายเกลี้ยง

rm -rf ชื่อไดเรคทอรี่

No comments:

Post a Comment