2/05/2013

Axapta : Database log

วิธี Set Database log ของ Axapta
1. ที่ Set เข้าไปที่ Administration --->Setup -->Database log
2. New ขึ้นมาใหม่ Next เสร็จแล้วเลือก Table and fields ที่ต้องการ Set เก็บ log แล้วเลือก Next ติ๊ก 3 ชื่อที่จะเก็บ D I U คือ Delete, Insert, Update แล้วกด Finish
จากนั้นก็ทดลองแก้ไขข้อมูล แล้วดูว่าขึ้นใน log หรือปล่าว
เข้าไปดูโดย
1. โดยคลิกขวาแล้วเลือก Record info เลือก Database log
2. หรือเข้าไปดูที่ เก็บ Log รวมได้เลย เข้าไปที่
Administration ---> Inquiries ---> Database log แล้วค้นหาเอาหรือเรียงวันที่ดูเอา แต่จะช้าข้อมูลเยอะ

No comments:

Post a Comment