6/04/2016

PFSense : ติดตั้งและตั้งค่าเบื้องต้น

- ติดตั้งตามหนังสือ ดูหลายเลข em และ max address ให้ถูกต้อง จะได้ไม่มีปัญหาตอน Set เช่น มี 4 สาย
Wan ออก Net รับ DHCP , วง 0 (SCI), วง 2 (DMZ) , วง 100 (ห้องสมุด)  ตามรูป- ตั้งค่าแล้ว PFSense จะไม่ทำงานทันที ต้อง Reboot เครื่อง หรือ Reset เข้าไปที่ Menu  Diagnostics ---> States  ---> Reset
- การประกาศตัวแปรเก็บค่า IP Server ไว้หลาย ๆ ตัวในชื่อเดียว เช่น WebServer จะมี IP 192.168.2.250, 192.168.2.101 ในนั้น กำหนดที่
Menu Firewall ---> Aliases แล้วคีย์เข้า
- Config rules เข้าที่ Menu Firewall ---> Rules  การ Config ยึดส่วนหัวด้านบนเป็นตัวหลัก ตามรูป เช่น WAN , LAN , DMZ เป็นต้น ในช่อง Source ให้ใส่ตามหัวเป็นหลัก ว่าจะให้ไปไหน ให้ทำอะไร ตามรูป- การ Config ใน Menu ต่าง ๆ ถ้าไม่อยากพิมพ์เองสามารถ Export ออกมาเป็น xml แล้ว import เข้าได้ เช่น Menu  Diagnostics  ---> Backup/Restore  เลือก Menu ที่ต้องการ Backup แล้วนำไป Restore โดยเลือก Menu ที่ต้องการก่อน เช่น Menu Firewall Rules, Open VPN, Aliases เป็นต้น ตามรูปNo comments:

Post a Comment