7/10/2016

การยื่น ภงด3 ภงด53 ผ่านสื่อ Media


User : admin
Password : password
ทั้ง ภงด3. และ ภงด53.

ภงด1.
User : ADMIN
Password : PASSWORD

1. เข้าเรียกไฟล์ Text ได้ที่ General ledger ----> Inquiries ---> Withholding tax มี 2 ปุ่ม
- PND 3 Media (ดึงชื่อแยกกับคำนำหน้าชื่อเพราะออกรายงานถูกเลยไม่แก้)
- PND 53 Media (ช่องคำนำหน้าชื่อใส่ - แล้วเอาชื่อไปรวมกับชื่อบริษัท เพราะแยกกันแล้วออกรายงานไม่ถูกต้องจึงต้องเอารวมกัน)
2. ต้องบันทึกข้อมูลบริษัท รหัส ชื่อ ที่อยู่ให้เรียบร้อยก่อน โดยเข้าไปที่ Menu 1 : บันทึก/นำเข้าข้อมูล ---> 1. บันทึกข้อมูลผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย
ถ้าต้องการแก้ไข ก็คีย์ รหัสเดียวกัน แล้วบันทึกทับได้เลย
3. Import ข้อมูล เข้า Menu 1 : บันทึก/นำเข้าข้อมูล ---> 2. นำเข้าข้อมูล Import
และ Set รูปแบบ พศ. และวันที่ และเลือกไฟล์ตามรูป

4. เอาข้อมูลเข้าแล้ว แต่ไม่ถูกต้องการลบ และเอาเข้าใหม่
4.1 เข้าไปที่ Menu 2 : บันทึกรายการข้อมูล ---> 1. บันทึกข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย กดปุ่มค้นหา --> กดปุ่ม ตกลง --> กดปุ่ม สอบถามข้อมูลแบบนำส่ง ภ.ง.ด. ---> กด ค้นหา เลือกเดือนที่ต้องการ ---> กด ตกลง กลับมาหน้าหลักแล้วกด X สีแดงด้านบนได้เลย แล้วกดบันทึก --> กดปิด อีกครั้งแล้วกดบันทึก
แล้วค่อย Import ข้อมูลเข้าไปใหม่

5. เมื่อ Import ข้อมูลแล้ว ต้องเข้าไปที่ Menu 2 : บันทึกรายการข้อมูล ---> 1. บันทึกข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย กดปุ่มค้นหา --> กดปุ่ม ตกลง --> กดปุ่ม สอบถามข้อมูลแบบนำส่ง ภ.ง.ด. ---> กด ค้นหา เลือกเดือนที่ต้องการ ---> กด ตกลง กลับมาหน้าหลักแล้วกดบันทึกก่อน 1 ครั้ง เพื่อให้ข้อมูลขึ้นไม่งั่น ข้อมูลจะไม่ขึ้น

6. Print1 รายงาน เข้า Menu3 : นำข้อมูลออกสื่อ Print 3 รายงาน คือ Menu1, Menu3, Menu4
7. เอาข้อมูลใส่ Disk เข้า Menu3 : นำข้อมูลออกสื่อ

8. ถ้าออกรายงานแล้วมี Error เลขที่ หรือ หัวท้าย ไม่ตรงกัน ให้เข้าไปที่ Menu 2 : บันทึกรายการข้อมูล ---> 1. บันทึกข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย กดปุ่มค้นหา --> กดปุ่ม ตกลง --> กดปุ่ม สอบถามข้อมูลแบบนำส่ง ภ.ง.ด. ---> กด ค้นหา เลือกเดือนที่ต้องการ ---> กด ตกลง กลับมาหน้าหลักแล้วกดบันทึกก่อน 1 ครั้ง เพื่อให้ข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลที่ Import ไป update แล้วรองเรียกรายงานดู
ถ้าไม่ได้ต้องลองแก้สัก 1 รายการเช่นแก้เงื่อนไข ใส่ 0 แล้วใส่ 1 กด Save ให้มันขึ้นบันทึกข้อมูล ปิดหน้าข้อมูลไป รองเรียกรายงานดู

No comments:

Post a Comment