7/24/2016

ตั้งโปรแกรม Scan Snap Fujisu ไม่ให้ Show Status Scan

ทำได้โดย
วิธีตั้งไม่ให้ Show Program ให้ Save ไฟล์ลงเครื่องเลย
http://porpramarn.blogspot.com/2016/07/scan-snap-scan-fujisu.html

1. คลิ๊กขวาที่ โปรแกรม Scan เลือก Help ---> Preferences.. ตามรูป
 
2. ไปที่ Tab Status Display แล้วติ๊ก หัวข้อ Notify of ... และ Show the scan ... ออก ตามรูป

No comments:

Post a Comment