7/24/2016

ตั้งโปรแกรม Scan Snap ของเครื่อง Scan Fujisu

ไม่ให้ถาม ไม่ต้องค่อยคลิก Save File ที่เครื่อง
1. Profile ตั้งเป็น Standard และเลือก Application เป็น None (Scan to File)
 2. เลือกที่ Tab Save และเลือก Save File โดย Shared Folder นั้นไว้
 
 เท่านี้ก็ไม่ต้องคอยคลิก Save File Scan เสร็จก็จะเข้าไปใน Folder ที่เรา Set ไว้ใน ข้อ 2 Auto

3. การตั้งค่าจะ Scan 2 หน้า เลือกตรงนี้ ตามรูป และใน Option เผื่อเอาหน้าว่างออก

No comments:

Post a Comment