7/24/2016

Zimbra: การใช้งาน Sticky note

Zimbra: การใช้งาน Sticky note
การใช้งาน Sticky note ใน Zimbra ไว้ Note ข้อความที่สำคัญหรืองานที่สำคัญกันลืม

การใช้งาน
1. คลิกที่ Mail ฉบับที่ต้องการทำ Note แล้วคลิกเลือก Sticky note ตามรูป
2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการให้แสดง Note เมื่อคลิกเมล์ แล้วกด Save ตามรูป
3.เมื่อ Save เสร็จช่องที่คีย์ข้อมูลจะหายไป ในเมล์ที่คีย์ Sticky note จะมี Tag ขึ้นให้ Auto ตามรูป
4.เมื่อมีการคลิกเมล์ที่มีการทำ Sticky note ไว้จะมี Note เด้งขึ้นมาตามรูป
5. สามารถแก้ไขข้อมูลใน Note เพิ่มเติมได้ แล้วกด Save หรือถ้าไม่ต้องการ Note ก็ให้กดรูปถังขยะ Note ก็จะหายไป
6. ด้านล่าง ตรง Tags จะมี Tags ใหม่ขึ้นมาสำหรับ Sticky note
- สามารถ คลิ๊กเพื่อดูเฉพาะเมล์ที่มี Note อย่างเดียวได้
- เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสีได้
ตามรูป

สำหรับ Note ก็มีไว้ให้ Note เมื่อติดงานอื่น ๆ อยู่ยังไม่สามารถเคลียร์งานนั้นได้ทำที กลัวลืมก็สามารถทำ Note ไว้ได้

No comments:

Post a Comment