8/21/2016

กล้องวงจรปิด ที่ SERVER1

กล้องวงจรปิด ที่ SERVER1 เวลาเครื่องดับ หรือ Reboot เครื่อง IP 192.168.2.107
ที่ Taskbar ต้องมีโปรแกรม Run อยู่ 2 ตัวคือ
- Luxriot VMS Server
- Luxriot VMS Broadcast Server
โดยเข้า Run Program ที่
1. Start ---> All Program ---> Luxriot Video Management System
และ Run
- VMS Server
- VMS Broadcast Server
2. เมื่อ Run VMS Server ต้องคลิ๊ก Connect เพื่อ Connect กล้องด้วย ตามรูป
3. ดู HDD Extranal Box ว่ามี Disk ครบทั้ง 3 และมีพื้นที่หรือไม่ ถ้าไม่หรือเข้า Disk ไม่ได้ ให้ถอด Box ออกมาตรวจสอบ หรือ Formate
3 Disk คือ F , G , HNo comments:

Post a Comment