8/21/2016

VB : Shutdown Computer Code.

  VB : Shutdown Computer Code.
Code
This will make the computer Shutdown
  1. System.Diagnostics.Process.Start("shutdown", "-s -t 00")


This will make the computer Restart
  1. System.Diagnostics.Process.Start("shutdown", "-r -t 00")


This will make the computer Log Off
  1. System.Diagnostics.Process.Start("shutdown", "-l -t 00")


Link : http://www.nullskull.com/a/840/shutdown-restart-or-log-off-your-computer-using-vbnet.aspx

No comments:

Post a Comment