9/09/2016

เปลี่ยน IP Mikrotik

เปลี่ยน IP Mikrotik ต้องเปลี่ยน 2 ที่คือ
1. ที่ Quick Set ตรง Staic จากเดิม IP : 203.113.114.242 เปลี่ยนเป็น 192.168.4.1 ตามรูป
2. ไปที่ menu IP --> Addresses และดับเบิลคลิก เลือก IP ที่เป็น WAN1 II-internet (ether1) IP:203.113.114.242/29
แล้วใส่ IP ใหม่เข้าไป 192.168.4.1/24

No comments:

Post a Comment