11/06/2016

กล้องวงจรปิด Backup Video หรือ JPG ผ่าน FTP To NAS QNAP TS-651

กล้องวงจรปิด Backup Video หรือ JPG ผ่าน FTP To NAS QNAP TS-651
รูปแนวทาง
เครื่อง QNAP
1. ต่อ Lan Set IP ที่สามารถออก Net ได้เพื่อ Update Firmware ให้เป็น Version ล่าสุด ต้องเป็น Version 4.2.1 หรือสูงกว่าจึงจะสามารถใช้ Linux Station ได้
2. ติดตั้ง Linux Station จาก App Center


3. สร้าง Disk สร้าง Folder สำหรับ Backup ให้เรียบร้อย

4. ที่ App User สร้าง User ที่ต้องการให้ FTP เข้ามา ในที่นี้ใช้ 2 User เพราะ FTP มาจาก 2 เครื่องใช้คนละ User แบ่ง Load ตั้งรหัสของ User ให้เรียบร้อย
กำหนดสิทธิ์ให้กับ User ตามที่เราต้องการ
เปิดสิทธิ์ FTP Service ด้วย
5. Shared Folder และกำหนดสิทธิ์สำหรับให้ User เข้ัามาดู หรือ ลบ ได้


6. Set IP สำหรับ FTP และสำหรับ User เข้ามาดู ที่ System Setting --> Network --> Network & Virtual Switch
7. ที่ Menu Interface Set IP ของ ขา Lan ที่จะรับข้อมูล FTP จากเครื่องกล้อง
Overview ตามรูป
8. เปิดใช้งาน FTP ตามรูป


###############################################################################

เครื่องกล้องวงจรปิด
1. Set IP ของกล้อง ทั้ง 2 เครื่อง


2. ตั้งค่าการบันทึก ตรวจจับ ถ้าต้องการบันทึกเป็นไฟล์ Video ให้ติ๊ก Record อย่างเดียว
แต่ถ้าต้องการบันทึกเป็นไฟล์รูป ให้เลือก Snapshot (ถ้ากล้องมีเยอะ ๆ ไม่แนะนำให้ใช้เพราะไฟล์จะเยอะมากแล้วเวลาเปิดดูจะช้าและค้าง)

3. ตั้งค่าการบีบอัด ไฟล์ Video ที่ต้องการ ถ้ากล้องเยอะ ไฟล์ใหญ่ การส่งไปเครื่อง QNAP จะไม่ทัน ต้องยอมเสียความละเอียดลง ในที่นี้กล้อง 2 เครื่อง เครื่องละ 16 ตัว ถ้า Set เป็น 720P Backup ไม่ทัน และจะข้ามได้ไฟล์ไม่ครบ
ตั้งค่าตามรูป ทุกกล้อง หรือถ้ากล้องน้อยก็ต้องลอง Set ดู ที่ Backup ทันหรือไม่
จุดที่มีผลต่อขนาดไฟล์
- การบีบอัด
- ความละเอียด
- เฟรมเรต
- บิตเรต
- และ SVC ที่ติ๊กถูกข้างหลังด้วย

 
4. ที่ Menu FTP ติ๊กเปิดการใช้งาน ใส่ IP ใส่ชื่อที่มีสิทธิ์ FTP ใส่ ไดเรกทอรี ที่จะบึนทึกลงตามรูป ช่วงการบันทึกคลิกต่อเนื่อง อย่างเดียว

5. กด Test ดูว่า FTP สำเร็จหรือไม่6. เข้า App File Station ผ่าน Browser ดูข้อมูล
หรือเข้าผ่าน Folder ที่ Shared ไว้ในข้อ 5. Shared Folder \\192.168.0.138\CameraBackup

7. จะได้ไฟล์ของกล้องแต่ละตัวเป็นชั่วโมง เช่น CH1 จะมี 24 ไฟล์

No comments:

Post a Comment