11/07/2016

ปัญหาตั้งค่า default printer ไม่ได้ error 0x00000709

ปัญหาตั้งค่า default printer ไม่ได้ error 0x00000709
1. เข้า Register โดย Start --> Run พิมพ์ Register แล้วกด Enter
2. เข้าไปที่
HKCU_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
3. คลิ๊กขวา ที่ Windows เลือก Permissions
4. ใน Permissions เพิ่ม Everyone ติ๊กถูกในช่องสี่เหลี่ยม Full Control and Read แล้วกด OK
5. ลอง Set Default Printer ดู ถ้าไม่ได้ต้อง Reboot เครื่อง

http://www.oknation.net/blog/sniperthai/2013/11/19/entry-1

No comments:

Post a Comment