3/28/2017

ปัญหา Zimbra ใช้ syslog-ng แล้วไม่ส่ง Log ไปที่ LogServer

ปัญหา Zimbra ใช้ syslog-ng แล้วไม่ส่ง Log ไปที่ LogServer

แก้โดยใช้ rsyslog ส่งแทน
- ติดตั้ง
  1. apt-get install -f rsyslog

- แก้ config
  1. nano /etc/rsyslog.conf

แก้
ลบ # ออก
  1. # provides UDP syslog reception
  2. $ModLoad imudp
  3. $UDPServerRun 514


เพิ่ม
  1. *.*   @@192.168.2.108:514


- Run คำสั่ง
  1. /opt/zimbra/libexec/zmsyslogsetupNo comments:

Post a Comment