6/25/2011

คำสั่งลบ รหัสที่เครื่องจำ ไว้เวลาเข้า Server ไม่ได้

 คำสั่งลบ การจำค่ารหัส เข้าใช้งาน windows

1. Start ---> Run
2. พิมพ์คำสั่ง    rundll32.exe keymgr.dll, KRShowKeyMgr
3. Remove ออกเพื่อให้ขอรหัสใหม่

No comments:

Post a Comment