9/13/2011

ระบบไฟล์ NTFS กับ FAT32 ต่างกันอย่างไร

ระบบไฟล์ (File system) ที่เป็นที่นิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีอยู่ 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ FAT, FAT32 และ NTFS สำหรับระบบ FAT นั้นมีมาตั้งแต่สมัย MS-DOS ปัจจุบันไม่นิยมแล้ว เนื่องจากมันไม่สามารถรองรับพื้นที่ (Space) ที่มีความจุสูงกว่า 2.1 GB ได้ ดังนั้น ระบบไฟล์ที่ยังมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนั้นจึงมีเพียง FAT32 และ NTFS เท่านั้น ลองมาดูความแตกต่างของทั้งสองระบบนี้กันครับ

FAT32 (File Allocation Table 32 bit version) พัฒนาโดย Microsoft พัฒนาในครั้งแรกใช้ใน Windows 95 OSR2 ในปี 1996

- โครงสร้างทาง Data Structure เป็น Linked List
- ขนาดความจุต่อ Partition ที่รองรับได้ไม่เกิน 2TB (2,048GB)
- สามารถใช้ความจุสูงสุดต่อไฟล์ที่ 4 GB ต่อ 1 ไฟล์
- สามารถบรรจุจำนวนไฟล์ได้มากที่สุด 268,435,437 ไฟล์
- ชื่อไฟล์ตั้งได้ที่ความยาว 8 ตัวอักษรสำหรับชื่อ และ 3 ตัวอักษรสำหรับนามสกุล และ/หรือ 255 ตัวอักษร เมื่อใช้งาน LFNs
- ระยะเวลาของไฟล์ที่จะสามารถบ่งบอกเวลาและวันที่ได้ถูกต้อง 1 มกราคม 1980 - 31 ธันวาคม 2107

NTFS (New Technology File System) พัฒนาโดย Microsoft เริ่มใช้ครั้งแรกใน Windows NT 3.1

- โครงสร้างทาง Data Structure เป็น B+-tree
- ขนาดความจุต่อ Partition ที่รองรับได้ไม่เกิน 16 EB (17,179,869,184 GB)
- สามารถใช้ความจุสูงสุดต่อไฟล์ที่ 16 EB (17,179,869,184 GB) ต่อ 1 ไฟล์
- สามารถบรรจุจำนวนไฟล์ได้มากที่สุด 4,294,967,295 ไฟล์
- ชื่อไฟล์ตั้งได้ที่ความยาว 255 ตัวอักษร
- ระยะเวลาของไฟล์ที่จะสามารถบ่งบงเวลาและวันที่ได้ถูกต้อง 1 มกราคม 1601 - 28 เมษายน 60056

NTFS กับ FAT32 เลือกอะไรดี?

หาก มองในภาพรวมแล้ว ระบบไฟล์ NTFS (New Technology File System) ซึ่งแปลตรงตัวก็คือ ระบบไฟล์ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ดูจะมีภาษีเหนือกว่า เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ ต่างจาก FAT32 ซึ่งพัฒนามาจากตารางจัดการไฟล์ที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัย MS-DOS นอกจากนี้ NTFS ยังมีระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูง มีความน่าเชื่อถือมากกว่า และรองรับความจุที่มากกว่าอีกด้วย

ที่มา http://www.itexcite.com/articleA3.html

No comments:

Post a Comment