1/21/2012

PHP : ความจำบางครั้งก็ลืม

 • ค่า null คือตัวแปรที่ไม่มี ค่าใด ๆ เลย ไม่เท่ากับ 0 และไม่เท่ากับสตริงว่าง ไม่สามารถไปคำรวณใด ๆ ได้ แต่หากเรานำไปเปรียบเทียบด้วยเงื่อนไขจะมีค่าเทียบเท่ากับค่า false

 • ตัวแปรแบบ undefined คือตัวแปรที่ประกาศเอาไว้ แต่ไม่ได้กำหนดค่าใด ๆ ให้กับมัน

 • ค่า NaN หรือ Not a Number หมายถึง การนำตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวเลขไปคำนวณทางคณิตศาสตร์
 • 1/20/2012

  แก้ปัญหา Firefox (Ubuntu) ปิดตัวเอง ... firefox ชอบรีสตาร์ท

                 ดิสโทรอูบุนตูระยะหลังๆ ผู้ใช้หลายๆท่านอาจจะเจอปัญหาไฟร์ฟอกซ์ปิดตัวเองบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเมื่อใช้โลแคลภาษาไทย และที่ผ่านมาเราก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการแนะนำให้ปิดฟังค์ชั่นเมนูภาษาไทย แต่บางครั้งไม่ได้เลือกใช้ภาษาไทยก็ยังมีการปิดตัวเองอยู่กับเว็บบางเว็บ เช่น Youtube, Facebook ...
                 ปัจจุบัน Ubuntu 10.10 อาการปิดตัวเองดังกล่าวของไฟร์ฟอกซ์ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ อาจจะดูหนักกว่าเดิมเสียอีก และถ้ายังหาสาเหตุความผิดปกติไม่พบ ก็คงจะกลายเป็นบั๊กถาวรไปเรื่อยๆ ผู้เขียนมีโอกาสนั่งไล่ดูปัญหามาจากสาเหตุใด จนกระทั่งพบสาเหตุของต้นตอ เพื่อความมั่นใจจึงได้แอบนำการแก้ปัญหาไปใส่ในไฟร์ฟอกซ์ของ KPE 10.11beta ทดสอบใช้งานดู และผู้เขียนลองสอบถามผู้ใช้งาน KPE รุ่นดังกล่าวว่าไฟร์ฟอกซ์มีความผิดปกติหรือไม่ และได้รับคำตอบว่า "ใช้งานได้ปกติดี" ...
  บทสรุปของการสาเหตุการปิดตัวเองของไฟร์ฟอกซ์ เกิดจากระบบการตรวจสอบ spell ในตัวไฟร์ฟอกซ์ ซึ่งเข้าใจว่าคงตรวจสอบการ spell จากโลแคลท้องถิ่นของผู้ใช้งาน วิธีการแก้ปัญหากระทำด้วยการกำหนดค่าคงที่ให้กับไฟร์ฟอกซ์ และคาดว่าเป็นปัญหาเฉพาะไฟร์ฟอกซ์ของอูบุนตูเท่านั้น เพราะผู้เขียนลองนำไฟร์ฟอกซ์จากต้นน้ำมาลองใช้งานก็ไม่พบปัญหาความผิดปกติ ใดๆ ผู้เขียนเดาว่าน่าจะเกิดจากการที่อูบุนตูนำไฟร์ฟอกซ์มาแพตช์ค่าบางอย่าง สำหรับดิสโทรตัวเอง และเป็นเหตุให้เกิดผลข้างเคียงดังกล่าว ...
                  วิธีการแก้ไขทำได้ดังนี้ เรียกโปรแกรมไฟร์ฟอกซ์ขึ้นมา พิมพ์ about:config ลงใน url address bar จากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า spellchecker.dictionary ด้านล่างจะแสดงค่าของตัวแปรดังกล่าวขึ้นมา ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกที่ตัวแปรดังกล่าว จะมีกล่องแสดงค่าขึ้นมาให้แก้ไข ให้กรอกค่าดังนี้ลงไป en-US ดูภาพประกอบ ...
  กรณีค้นหาตัวแปรดังกล่าวไม่พบ ก็ให้สร้างขึ้นใหม่เอง ด้วยการคลิกขวาที่พื้นที่ว่าง จะมีเมนูขึ้นมา ให้เลือกหัวข้อ New > String จะปรากฏกล่องข้อความ New string value กรอก >spellchecker.dictionary กดปุ่ม OK จะปรากฏกล่องข้อความ Enter string value กรอก en-US กดปุ่ม OK ...
  ......................................................
  วันนี้ (2/11/10) ค้นวิธีแก้ไขอีกวิธี คือการปิดการฟังค์ชั่น spell และเกี่ยวพันโดยตรงกับแก้ไขวิธีแรก วิธีการแก้ไขทำได้ดังนี้ เรียกโปรแกรมไฟร์ฟอกซ์ขึ้นมา พิมพ์ about:config ลงใน url address bar จากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า layout.spellcheckDefault ด้านล่างจะแสดงค่าของตัวแปรดังกล่าวขึ้นมา ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกที่ตัวแปรดังกล่าว จะมีกล่องแสดงค่าปริยายคือ 1 (เปิดฟังค์ชั่น) ให้เปลี่ยนค่าดังนี้ลงไป 0 (ปิดฟังค์ชั่น) ดูภาพประกอบ ...


  ขอบคุณ http://www.playoss.com/node/81

  1/13/2012

  Axpta X++ : ทำ Progress วิ่งรอขณะ Run โปรแกรม Axapta

  ประกาศตัวแปร

  SysOperationProgress simpleProgress;
  #AviFiles
  ;

  WHILE
  SELECT จำนวนที่ต้องการได้ (line for data)
  {
  n = line for data;
  }
  simpleProgress = SysOperationProgress::newGeneral(#aviUpdate, 'Please wait ...', n);

  1/07/2012

  Axapta : Form Control Type & Class Name

  ActiveX => FormActiveXControl

  Animate => FormAnimateControl
  Button => FormButtonControl
  ButtonGroup => FormButtonGroupControl
  CheckBox => FormCheckBoxControl
  ComboBox => FormComboBoxControl
  CommandButton => FormCommandButtonControl
  DateEdit => FormDateControl
  Grid => FormGridControl
  Group => FormGroupControl
  GuidEdit => FormGuidControl
  HTML => FormHTMLControl
  Int64Edit => FormInt64Control
  IntEdit => FormIntControl
  ListBox => FormListBoxControl
  ListView => FormListControl
  MenuItemButton => FormFunctionButtonControl
  MenuButton => FormMenuButtonControl
  Progress => FormProgressControl
  RadioButton => FormRadioControl
  RealEdit => FormRealControl
  StaticText => FormStaticTextControl
  StringEdit => FormStringControl
  Tab => FormTabControl
  TabPage => FormTabPageControl
  Table => FormTableControl
  TimeEdit => FormTimeControl
  Tree => FormTreeControl
  Window = > FormWindowControl

  ที่มา
  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa606405(AX.10).aspx