3/29/2012

PHP : include,include_once, require, require_once ต่างกันยังไง

ใน PHP จะมีฟังก์ชันที่ทำหน้าที่สำหรับนำเข้าไฟล์ (นำไฟลหนึ่งมาเป็นส่วนประกอบของอีกไฟล์หนึ่ง) อยู่หลายฟังก์ชันด้วยกัน แต่ที่มีคนนิยมใช้มากและพบเห็นได้บ่อย (ตามบทความหรือฟรี source code ทั่วไป) จะมีอยู่ประมาณ 4 ฟังก์ชัน ซึ่งก็มีหลายคน งงว่าจะเลือกใช้อะไรดี เพราะใช้ ๆ ไปผลลัพธ์มันก็เหมือน ๆ กัน ในบทความนี้เราจะมาฟันธงกันครับว่าควรจะใช้อะไรดี
ซึ่ง 4 ฟังก์ชันที่ผมพูดถึง ได้แก่
1. include เช่น incude("connect.inc") หรือ include "connect.inc"
2. include_once เช่น include_once("connect.inc") หรือ include_once "connect.inc"
3. require เช่น require("connect.inc") หรือ require "connect.inc"
4. require_once เช่น require("conect.inc") หรือ require_once "connect.inc"

(***comment สำหรับมือใหม่นิดหนึ่งนะครับ ...ไม่จำกัดว่าต้องเป็นไฟล์นามสกุล *.inc นะครับ นามสกุลอะไรก็ได้ หรือจะเป็น url ก็ได้
แต่นักเขียนโปรแกรมส่วนมากจะนิยมตั้งเป็น *.inc หรือ *.inc.php เพื่อให้สังเกตได้ง่ายว่าไฟล์นามสกุลแบบนี้จะต้อง ถูกเรียกใช้โดยไฟล์อื่น ประมาณนั้นครับ ^^)

จะสังเกตเห็นว่ารูปแบบของการเรียกใช้งานไม่ได้ต่างกันเลย แต่ความจริงมันต่างกันครับ แล้วมันต่างกันยังไงละ ^^
....ก่อนจะรู้ว่ามันต่างกันยังไงเรามาดูที่ศัพท์ภาษาอังกฤษกันก่อนนะครับ ในชื่อฟังก์ชันทั้ง 4 ฟังก์ชันนั้นจะมีศัพท์ภาษาอังกฤษหลัก ๆ อยู่ 3 คำ
คือ "include", "require" และ "once" ลองเปิดโปรแกรม dictionary ที่มีอยู่ ในเครื่องคุณดูสิครับว่าแต่ละคำหมายความว่าอะไร
ความหมายที่ได้จะประมาณนี้ครับ
include = รวมถึง, ประกอบด้วย
require = ต้องการ
once = ครั้งเดียว, หนเดียว

ดูจากคำแปลก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าฟังก์ชันไหนให้ความสำคัญกับไฟล์ที่นำเข้ามามากกว่ากัน ....ใช่ครับ require ฟังก์ชัน
require() กับ require_once() จะให้ความสำคัญกับไฟล์ที่นำเข้ามามากกว่า สรุปก็คือ
ฟังก์ชัน include() กับ include_once() เมื่อใช้แล้ว ถ้ามันไม่เจอไฟล์ตามที่ระบุ มันจะรายงาน error แค่
Warning เท่านั้นแล้วก็ข้ามไปส่วนอื่นต่อได้ จึงนิยมใช้เรียกไฟล์พวกข้อความ หรือ html ธรรมดา เพราะไม่ค่อยจำเป็นเท่า
ไหร่โปรแกรมยังสามารถข้ามไปทำงานส่วนอื่นต่อได้อีก ยังไม่สมควารต้องหยุด
ต่างกันกับ require() กับ require_once() ซึ่งถ้าไม่เจอไฟล์ตามที่ระบุแล้ว มันจะรายงาน error มาเป็น Final error ทันที
แล้วก็จะโปรแกรมก็จะหยุดแค่ตรงนั้น จีงนิยมใช้เรียกไฟล์ที่เก็บฟังก์ชัน, คลาส หรือค่า config ต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นมาก เพราะถ้าข้าม
การเรียกไฟล์ส่วนนี้ไปผลลัพธ์ส่วนอื่นที่ถึงแม้รันออกมาได้ก็ไร้ค่า

ที่มา http://www.webthaidd.com/php/webthaidd_article_236_2.html

No comments:

Post a Comment