6/04/2016

เพิ่มขนาด ของ HDD ในเครื่อง VM

- ปิดเครื่อง VM ที่ต้องการ เพิ่มขนาด HDD
- เข้าไปที่ Edit เพิ่มขนาดได้เลขตามที่ต้องการ
- Mount แผ่น boot gpart ถ้าไม่ boot จากแผ่นเข้าไป Seting เลือก option แล้วตั้งเวลาให้นานขึ้น หรือ ติ๊กให้เข้า Bios
- เมื่อ Boot เข้า Gpart ได้แล้วใช้ gpartition resize ได้เลย
- ถ้า Resize ไม่ได้ติด Swop ต้องลบออกก่อน Resize เสร็จแล้วค่อยสร้าง Swap ใหม่
- แล้วแก้ /etc/fstab ใส่ UUID ที่ได้ใหม่ของ Swap เข้าไป ใช้คำสั่ง blkid เพื่อดู UUID http://porpramarn.blogspot.com/2016/06/linux-mount-new-ext4-hard-disk.html

No comments:

Post a Comment