6/04/2016

คำสั่ง Run ให้เครื่อง Syn. ข้อมูลจากที่ตั้งค่าจาก Domain

เมื่อมีการตั้งค่าอะไรบางอย่างที่ Domain Controller และต้องการให้ Syn. การตั้งค่านั้นทันที ต้อง Reboot เครื่อง หรือต้องรอให้ Domain ทำเมื่อถึงเวลา 

แต่ถ้าต้องการให้ Syn. ข้อมูลการตั้งค่าจาก Domain Controller ทันทีให้ Run คำสั่งที่ที่เครื่อง User.
ที่ cmd

[code=text]GPUpdate /force[/code]


GPUpdate /force: Reapplies every policy, new and old.
ที่มา http://deployhappiness.com/gpupdate-or-gpupdate-force/

No comments:

Post a Comment