7/10/2016

แก้ Windows explorer.exe ปิดเอง ทั้งใน Windows7 และ XP

แก้ Windows explorer.exe ปิดเอง ทั้งใน Windows7 และ XP
1. ทดลอง Copy File explorer.exe จากเครื่องอื่นที่ Windows เดียวกัน และ Bit เท่ากัน
2. Scan virus ให้มั่นใจว่าไม่ติด Virus หรือ Malware
3. แก้ Regedit โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
3.1. ให้ไปที่ Start > Run ให้พิมพ์คำว่า regedit ตรง Open: ในช่องที่วางอยู่ >
เสร็จแล้วคลิก OK
3.2. จะมีหน้า Registry Editor เปิดขึ้นมา ดูที่ช่องซ้ายมือแล้วไล่เข้าไปตามลำดับดังนี้
HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > WindowsNT >
CurrentVersion > Winlogon
3.3. เมื่อคลิกเปิดที่ Winlogon ให้มาดูที่หน้าต่างฝั่งขวามือ ตรง Shell ดังภาพ
3.4. ดับเบิ้ลคลิกที่ช่อง Shell จะมีหน้าต่าง Edit String ขึ้นมาให้ดูในช่อง Value data.
ท่านจะพบค่าดังนี้ “Explorer.exe regsvr.exe”
3.5. ให้ลบตรง regsvr.exe ออกให้เหลือแต่ Explorer.exe เสร็จแล้วคลิก OK
3.6. เมื่อเสร็จแล้วให้ปิดหน้าต่าง Registry Editor แล้ว Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
3.7. กลับเข้า Regedit อีกครั้งไปดูค่า Winlogon Shell ค่า Registry ยังเป็น Explorer.exe เหมือนเดิมหรือไม่
ถ้าเป็น Explorer.exe เหมือนเดิม แสดงว่า OK ให้ทดลองใช้งาน
แต่ถ้ากลับมาเป็น Explorer.exe regsvr.exe เหมือนเดิมให้เช็ค Virus ใหม่อีกครั้ง

No comments:

Post a Comment