1/04/2017

บันทึกช่วยจำ : กล้องไม่บันทึก บันทึกเป็นบางตัว แต่ดู Real Time ได้ปกติ

บันทึกช่วยจำ : กล้องไม่บันทึก บันทึกเป็นบางตัว แต่ดู Real Time ได้ปกติ

*** ต้องเข้าไป Setup Wizard ของกล้องตัวนั้น ๆ ที่ไม่บันทึก
- แล้ว ติ๊ก Disable กล้องตัวนั้นไปก่อน
- แล้วค่อยเข้าไป ติ๊ก Enable ใหม่

น่าจะเกิดจากโปรแกรมมันเช็ค Status การ Enable และ Disable ของกล้องค้างทำให้มันไม่บันทึก

No comments:

Post a Comment