เกี่ยวกับฉัน

นามจริง ๆ นายสุวิทย์   จำปาหอม

ฉายาใช้ทั่วไป  โปรพอประมาณ

บ้านเกิด เป็นคนศรีสะเกษโดยกำเนิด  อำเภอ อุทุมพรพิสัย  จังหวัด ศรีสะเกษ

ปัจจุบันเป็นหัวหน้างานเทค โนโลยีสารสนเทศ บริษัท SCIVALVE CORPORATION จำกัด

ทำ Blog นี้เพื่อเก็บรวบรวมความรู้ที่ได้จากการทำงาน และประสบการณ์ ต่างเอาไว้เพื่อวันหนึ่ง

อาจจะได้หวนกลับมาดูอีกครั้ง ครับ

ตามประสาโปรพอประมาณ ครับผมถ้าไม่ได้พัฒนาที่จิตใจ จะพัฒนาด้านใด ๆ ก็ไรผล การพัฒนาจึงต้องเริ่มที่ใจคน เพื่อสืบผลพัฒนาอย่างถาวร

No comments:

Post a Comment