2/05/2013

Thunderbird : Mail filter for Thunderbird.

1. เข้าเมนู Tools ----> Massage filters ตามรูป

2. คลิ๊ก New


3. กำหนดเงื่อนไขในการจัดการเมล์ เช่น เงื่อนไขในการส่งจากใคร หรือถึงใคร และจะให้ทำอย่างไร ลบ หรือส่งต่อ หรือ อื่น ๆ

4. กำหนดเสร็จแล้วกด Ok เช็คเมล์อีกครั้ง

No comments:

Post a Comment