11/07/2016

LuxRiot Broadcast Server

LuxRiot Broadcast Server

กล้องวงจรปิด ชุดที่ใช้ IP Camera ทำงานโดยใช้ชุด Software ของ LuxRiot ประกอบไปด้วย
- VMS Server ใช้สำหรับการบันทึก
- Broadcast Server ทำหน้าที่เป็น HTTP Server สำหรับให้ Access เข้ามาดู ได้ทั้งภาพสดและรายการที่บันทึกไว้
โดยปกติจะมีเมนูให้ตั้งค่าของ Server ได้ แต่ถ้าไม่มีเมนูก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนค่าใน Registry ได้

การตั้งค่าปัจจุบัน
1.เชื่อมต่อกล้องวงจรปิดทุกตัวกับโปรแกรมใน Network 1 วง ไม่ร่วมกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ SCI โดยใช้ NIC ภายใน
2.Broadcast Server ทำงานที่ NIC อีกตัวที่ Network วงเดียวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ SCI เพื่อให้ Access เข้ามาดูได้ที่ port 80

ตัวอย่าง Registry ของ Broadcast Server
 1. Windows Registry Editor Version 5.00
 2.  
 3. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\A&H\LuxRiot\ServerBroadcast]
 4. "Configuration Directory"="C:\\ProgramData\\Luxriot\\"
 5. "Installation Directory"="C:\\Program Files (x86)\\Luxriot Digital Video Recorder\\DVRServerBroadcast\\"
 6. "Http Title"="SCI CAMERA"
 7. "Http Port"=dword:00000050
 8. "Http Bind Interface Name"="{1D00B384-AEA1-4ADF-8040-21588D7AE4E6}"
 9. "ClientKit Connection"=""
 10. "Resolution"="any"
 11. "Frame Delay"=dword:00000000

No comments:

Post a Comment