11/06/2016

Workshop : Windows SERVER2003

Workshop : Windows SERVER2003
1. ติดตั้ง Windows Server2003 ใน VirtualBox
2. เปลี่ยนชื่อเครื่องตามที่เราต้องการก่อน
3. Start > Run... พิมพ์ dcpromo แล้วเลือก OK แล้วทำ Next ตามขั้นตอนไปเรื่อย ๆ ตั้งชื่อ Domain ไม่ให้ซ้ำกับ SCI
ตามรูป
เลือก Next
เลือก Next

เลือก Domain controller for new domain แล้วเลือก Next

เลือก Domain in a new forest แล้วเลือก Next
ใส่ชื่อ Domain (เช่น thaivmadmin.dom) แล้วเลือก Next
ในส่วนของ Domain bios name กำหนดให้เป็น default แล้วเลือก Next
กำหนด Database และ Log โฟล์เดอร์ แล้วเลือก Next
กำหนด SYSVOL โฟล์เดอร์ แล้วเลือก Next
เลือก Permission compatible only with Windows 200 or Windows Server 2003 operating systems แล้วเลือก Next

กำหนด Password เพื่อใช้สำหรับ Restore Mode แล้วเลือก Next

หน้า Summary เลือก Next
ให้รอจนกว่าจะเสร็จ
เมื่อเสร็จแล้ว เลือก Finish
เลือก Restart Now เพื่อ Reboot Server เป็นอันเสร็จขั้นตอนการติดตั้ง

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของ Domain Controller

· ตรวจสอบแชร์ไฟล์ โดยใช้ Command "net share" แล้วดูว่ามี แชร์ชื่อ SYSVOL และ NETLOGON
· ตรวจสอบใน Adminitrative Tools ว่ามี AD management tools ติดตั้งอยู่หรือเปล่า
· รัน Active Directory Sites and Services. จะเห็น Default-First-Site-Name และ ในนั้นจะมีชื่อ Server อยู่
· ตรวจสอบ ว่ามี Zone ชื่อของ Domain Name บน DNS

· ตรวจสอบภายใต้ SYSVOL แชร์ว่ามี Subfolder อยู่
4. เสร็จแล้ว Test โดยการ Join domain เข้า ชื่อ Domain ที่เราตั้งแล้วเข้าไปดู DNS ว่ามีเครื่องที่ Join Domain เข้าใช้งานได้หรือปล่าว
- โดย Set Ip ให้อยู่ใน ยานเดียวกัน และ DNS เป็นตัวเดียวกัน กับ SERVER
- ทดลอง Ping หากัน ผ่านชื่อและผ่าน IP ว่าได้หรือปล่าว
- ลอง Join domain ใช้สิทธ์ admin ของ Domain
- ถ้าสำเร็จ ลอง Login โดยเลือก Domain ข้างล่างเป็นชื่อที่เราตั้ง และใส่ ชื่อที่มี ใน Domain เข้าไป ถ้า เข้าได้แสดงว่า ทำ Domain Controller สำเร็จ


http://www.thaiadmin.org/article/setup_domain_controller_on_windows_server_2003_r2.htm

No comments:

Post a Comment